دانلود مقاله در زمینه دوغ

دانلود مقاله در زمینه دوغ دوغ در بطری پلاستیکی در ارمنستان. بر روی آن با حروف ارمنی و حروف سیریلیک «تان» نوشته شده است. دوغ نام گونه‌ای ...