نقشه GIS معابر منطقه ده-10 شهر تهران با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile

نقشه GIS معابر منطقه ده-10 شهر تهران با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile این نقشه شامل کلیه معابر(خیابانها,کوچه ها,بن بست ها,میادین,...) منطقه ده-10...