دیتا ست در خصوص دستگاه های خودپرداز در یکی از شهر های ایلات متحده

دیتا ست در خصوص دستگاه های خودپرداز در یکی از شهر های ایلات متحده خودپَرداز که گاه عابر بانک (واژه‌سازی توسط بانک سپه)هم نامیده شده دستگاهی الکترونی...